Hidrofilik Kendinden Kayganlaştırıcılı Sonda Sgk Ödeme Şartları - 5K MEDİKAL
Ürün Kategorileri
Tavsiye Ürünler

Auto Cpap Cihazı Respirox GII

Hidrofilik Kendinden Kayganlaştırıcılı Sonda Sgk Ödeme Şartları

 (1) Rekürrent üretra darlığı (neden olan primer tanının raporda belirtilmesi koşulu ile) olan hastalara ayakta tedavilerinde kullanılması gerekli görülen hidrofilik kendinden kayganlaştırıcılı sonda, üroloji, nefroloji, çocuk nefroloji veya çocuk cerrahisi uzman hekimlerinden birinin yer aldığı, nörojenik mesane (neden olan primer tanının raporda belirtilmesi koşulu ile ) olgularında ise üroloji, nefroloji, çocuk nefroloji, çocuk cerrahisi, nöroloji, çocuk nöroloji, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, geriatri uzman hekimlerinden birinin yer aldığı sağlık kurullarınca düzenlenen sağlık kurulu raporuna dayanılarak tüm hekimler tarafından reçete edilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır.
(Ek:RG-10/04/2014-28968/13- md. Yürürlük:18/03/2014)
(2) Raporda; teşhis, kullanım süresi ve günlük kullanım miktarı belirtilmelidir.
(3) Günlük en fazla 6 (altı) adet sonda bedeli Kurumca karşılanır. 
(4) Rekürrent üretra darlığı, nörojenik mesane olgularında ve böbrek nakilli hastalara raporda belirtilmiş olmak şartıyla;
a) En fazla 5 (beş) adet hidrofilik kendinden kayganlaştırıcılı sonda ile birlikte en fazla 1 (bir) adet hidrokit sonda,
b) Aktif çalışan ve/veya öğrenci olan hastalara en fazla 4 (dört) adet hidrofilik kendinden kayganlaştırıcılı sonda ile birlikte en fazla 2 (iki) adet hidrokit sonda reçete edilebilir.
(5) Hidrofilik kendinden kayganlaştırıcılı sondaların, en fazla 2 (iki) aylık miktarda reçete edilmesi halinde Kurumca bedelleri karşılanır.

2024 © Copyright www.medikalim.net - Tüm hakları saklıdır. Hiçbir bilgi izin almaksızın kopyalanamaz ve herhangibir yerde kullanılamaz