Pap Tedavisinde Kullanılan Cihazlar Hangileridir? - 5K MEDİKAL
Ürün Kategorileri
Tavsiye Ürünler

El Bileği Stabilizasyon Ortezi-El Bilek Ateli

Pap Tedavisinde Kullanılan Cihazlar Hangileridir?

Obstrüktif Uyku Apne Sendromu (OSAS) tedavisi
seçenekleri içinde PAP tedavisihalen en önemli ve etkin yöntemdir.
 
Uykuda solunum bozukluklarının tedavisinde kullanı-
lan tüm PAP tekniklerinde amaç; üst solunum yolunun
(ÜSY) uykuda açık kalmasını sağlamak, solunumu ve
uyku kalitesini düzenlemektir. Cihazların ÜSY’nin kasları
 
üzerine kalıcı etkisi olmadığı ve sadece kullanıldığı sürece “iyi-
leştirici cihaz” etkisi gösterdiği için PAP tedavilerinin has-
talığı tamamen tedavi edici etkisi yoktur. Bu sebeple, hasta pap cihazlarını kullandığı süre boyunca tedavi-
den fayda görür. Bu konuda genel kabul gören prensip
 
hastanın tüm kullanım süresinin >70 olması ve kullandı-
 
ğı gecede >4 saat kullanmasıdır. Özellikle, hastala-
rın cihazı ilk 1-3 ay içinde kullanımı ile cihaza daha adapte
oldukları ve daha fazla komplians artışı gösterdikleri bildi-
rilmiştir. 
PAP tedavisinde kullanılan başlıca non-invaziv mekanik
ventilatör çeşitleri:
CPAP
BPAP-ST
Auto-CPAP (APAP)
AVAPS
BPAP
SERVO-VENTİLATÖR
AUTO-BPAP

2019 © Copyright www.medikalim.net - Tüm hakları saklıdır. Hiçbir bilgi izin almaksızın kopyalanamaz ve herhangibir yerde kullanılamaz