Pap Tedavisinde Kullanılan Cihazlar Hangileridir? - 5K MEDİKAL
Ürün Kategorileri
Tavsiye Ürünler

Başakşehir Kiralık High Flow Cihazı

Pap Tedavisinde Kullanılan Cihazlar Hangileridir?

Obstrüktif Uyku Apne Sendromu (OSAS) tedavisi
seçenekleri içinde PAP tedavisihalen en önemli ve etkin yöntemdir.
 
Uykuda solunum bozukluklarının tedavisinde kullanı-
lan tüm PAP tekniklerinde amaç; üst solunum yolunun
(ÜSY) uykuda açık kalmasını sağlamak, solunumu ve
uyku kalitesini düzenlemektir. Cihazların ÜSY’nin kasları
 
üzerine kalıcı etkisi olmadığı ve sadece kullanıldığı sürece “iyi-
leştirici cihaz” etkisi gösterdiği için PAP tedavilerinin has-
talığı tamamen tedavi edici etkisi yoktur. Bu sebeple, hasta pap cihazlarını kullandığı süre boyunca tedavi-
den fayda görür. Bu konuda genel kabul gören prensip
 
hastanın tüm kullanım süresinin >70 olması ve kullandı-
 
ğı gecede >4 saat kullanmasıdır. Özellikle, hastala-
rın cihazı ilk 1-3 ay içinde kullanımı ile cihaza daha adapte
oldukları ve daha fazla komplians artışı gösterdikleri bildi-
rilmiştir. 
PAP tedavisinde kullanılan başlıca non-invaziv mekanik
ventilatör çeşitleri:
CPAP
BPAP-ST
Auto-CPAP (APAP)
AVAPS
BPAP
SERVO-VENTİLATÖR
AUTO-BPAP

2023 © Copyright www.medikalim.net - Tüm hakları saklıdır. Hiçbir bilgi izin almaksızın kopyalanamaz ve herhangibir yerde kullanılamaz