Pediyatrik Tekerlekli Sandalye Sgk Ödeme Koşulları Nelerdir? - 5K MEDİKAL
Ürün Kategorileri
Tavsiye Ürünler

Beşiktaş Kiralık Hastane Tipi Süt Sağma Pompası

Pediyatrik Tekerlekli Sandalye Sgk Ödeme Koşulları Nelerdir?

Pediyatrik Tekerlekli Sandalye Sgk Ödeme Koşulları Nelerdir?

Ayakta durmak ve/veya yürümek için alt ekstremitelerini kullanamayacak hastalığı veya engellilik durumu olduğunun, ayrıca engellilik durumu nedeniyle pediatrik tekerlekli sandalyeye gereksiniminin bulunduğu ve engellilik durumunun sürekli olduğunun, (Mülga:RG- 18/01/2016-29597/ 17-b md. Yürürlük: 01/09/2015) tekerlekli sandalyeyi hastanın kendisinin kullanabileceğinin, ortopedi ve travmatoloji veya beyin cerrahisi veya fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya nöroloji uzman hekimlerinden herhangi üç uzman hekimin (Aynı branştan üçünün veya farklı branştan birer kişinin veya bir branştan iki, diğer branştan bir olmak üzere toplam üç uzman hekimin)  yer aldığı üçüncü basamak sağlık kurumlarınca düzenlenecek sağlık kurulu raporunda belgelendirilmesi ve bu hekimlerce reçete edilmesi halinde 5-15 yaş arası hastalarda Kurumca bedeli karşılanır. Ancak gelişim geriliği olan hastalarda, sağlık kurulu raporunda gelişim geriliğinin belirtilmesi halinde yaş sınırı dikkate alınmaz.
 

2024 © Copyright www.medikalim.net - Tüm hakları saklıdır. Hiçbir bilgi izin almaksızın kopyalanamaz ve herhangibir yerde kullanılamaz