Nebulizatör Cihazı Sgk Ödeme Koşulları? - 5K MEDİKAL
Ürün Kategorileri
Tavsiye Ürünler

Dijital Tansiyon Aleti Microlife Bp A6 Pc

Nebulizatör Cihazı Sgk Ödeme Koşulları?

(1) Nebulizatör cihazı verilmesine ilişkin sağlık kurulu raporlarının, 
a) Erişkin hastalar için;  Göğüs Hastalıkları veya Alerji Hastalıkları uzmanlarından en az birinin yer aldığı sağlık kurulu tarafından düzenlenmesi gerekmektedir. 
b) Çocuk hastalar için; Çocuk Alerjisi uzmanı veya Çocuk Göğüs Hastalıkları uzmanı, bu uzman hekimlerin bulunmadığı sağlık kurumlarında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlarından, en az birinin yer aldığı sağlık kurulları tarafından düzenlenmesi gerekmektedir. 
(2) Sağlık kurulu raporu ekinde solunum fonksiyon testi (SFT) ve gerekiyorsa arteriyel kan gazı (AKG) sonuçlarını gösterir belge eklenecektir.
(3) Kompresör tipi nebülizatör bedelleri Kurumca karşılanacak olup ultrasonik nebulizerler bedelleri Kurumca karşılanmaz.
(4) Erişkin hastalarda cihazın verilmesine ilişkin olarak; inhaler preparatları ve inhaler preparatların kullanılmasına yardımcı aletleri   (airchamber, spacer v.b.) kullanamadığı sağlık kurulu raporu ile belgelenen,
a) Stabil kronik akciğer hastalığı olanlarda; FEV1≤40 ise AKG değerlerine bakılmaksızın, FEV1>40 ise; AKG’da PaO2≤55 mmhg veya SaO2≤ 88 olması.
b) Persistan astımlı hastalarda; FEV1 veya PEFR≤60 veya FEV1 veya PEFR 60–80 arasında olup günlük PEFR veya FEV1 değişkenliği  30’un üzerinde,
c) Bronşiektazi tanısı ile birlikte kalıcı hava yolu obstrüksiyonu olan hastalarda; stabil dönemde FEV1≤ 40 olduğu sağlık kurulu raporunda belirtilmesi ve dayanağı belgelerin rapor ekinde yer alması koşuluyla nebülizatör cihazı bedelleri Kurumca karşılanır. 
(5) Çocuk hastalarda cihazın verilmesine ilişkin olarak; 
a) Persistan astımlı hastalarda; FEV1 veya PEFR≤60 olan veya FEV1 veya PEFR 60–80 arasında olup günlük PEFR veya FEV1 değişkenliği 30’un üzerinde olması veya 
b) 14 (on dört) yaşın üstündeki hastalarda; FEV1 veya PEFR≤40 olması veya
c) 6 (altı) yaşın altındaki hastalar ve 6 (altı) yaşın üstünde olup ek sorunu (örneğin nörolojik bir sorun) nedeniyle solunum fonksiyon testi yapılamayan hastalarda bu durumun sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşuluyla nebülizatör cihazı bedelleri Kurumca karşılanır.
ç)Astımlı çocuklarda sadece ağır veya çok ağır (hayatı tehdit eden) astım krizlerinde kan gazı değişikliği olabilir. Astım krizinde olmayan persistan ağır astımı olan çocuklarda arteryal kan gazı sonuçları, ister 6 yaş altı isterse 6 yaş üstü olsun nebülizer cihaz endikasyonu için aranmaz.
(6) Solunum fonksiyon testi yapamayan ve kronik akciğer hastalığı tanısı almış çocuklarda, bronkopulmoner displazi, bronşiolitis obliterans tanılı hastalarda,  interkostal adaleleri çalışmayan veya mental retarde (IQ≤40) olan nörolojik sorunlu hastalarda PaO2≤55 mmHg veya SaO2≤88 olması halinde bu durumun sağlık kurulu raporunda belirtilmesi gerekmektedir.
 

2024 © Copyright www.medikalim.net - Tüm hakları saklıdır. Hiçbir bilgi izin almaksızın kopyalanamaz ve herhangibir yerde kullanılamaz