Bpap S Cihazı Sgk Ödeme Koşulları Nelerdir? - 5K MEDİKAL
Ürün Kategorileri
Tavsiye Ürünler

Dijital Tansiyon Aleti Microlife Bp A6 Pc

Bpap S Cihazı Sgk Ödeme Koşulları Nelerdir?

BPAP S CİHAZI SGK ÖDEME KOŞULLARI;
3.3.6.A-1 - Solunumsal uyku hastalıklarında NİMV cihazları verilme ilkeleri
(1) NİMV cihazı verilecek hastalıklar; (Uluslararası Uyku Bozuklukları Sınıflamasına göre)
a) Obstruktif Uyku Apne Sendromu (OUAS), 
b) Santral Uyku Apne Sendromu,
c) Cheyne Stokes Solunumu,
ç) Uykuyla ilişkili hipoventilasyon/hipoksemik sendromlardır (uyku ilişkili obstrüktif olmayan idiyopatik alveoler hipoventilasyon, konjenital santral alveoler hipoventilasyon sendromu, pulmoner parankimal veya vasküler patolojilere bağlı hipoventilasyon hipoksemi, alt solunum yolu hastalıklarına/kronik obstrüktif akciğer hastalığına bağlı hipoventilasyon hipoksemi, nöromuskuler ya da göğüs duvarı hastalıklarına bağlı hipoventilasyon hipoksemi).
(2) NİMV cihazları verilmesine ilişkin sağlık kurulu raporlarının,  bünyesinde uyku merkezi bulunan sağlık kurumları sağlık kurullarınca düzenlenmesi gerekmektedir.
(3) Sağlık kurulunda; göğüs hastalıkları, psikiyatri veya nöroloji uzmanı; hastanın çocuk olması halinde ise çocuk göğüs hastalıkları veya çocuk nöroloji uzmanlarından en az birinin yer alması zorunludur.
(4) Tüm gece boyunca, en az 16 kanallı polisomnografi cihazı (en az 3 kanallı olmak üzere elektroensefalografi, elektromyografi, elektrokardiyografi, elektrookülografi,  oksimetre, hava akımı, karın ve göğüs solunum efor bantlarını ve horlama mikrofonu kaydını içermesi) ile yapılan tetkike ait raporda;
a) Uyku evreleri (total uyku süresi, uykuya geçiş süreleri, uyku etkinliği),
b) Oksijen saturasyonu ortalama ve en düşük değerleri,
c) Oksijen desaturasyon indeksi,
ç) Apne - Hipopne İndeksi veya solunum bozukluğu indeksi (respiratory disturbance index/RDİ)
d) Apne-Hipopne veya RDI (Apne-Hipopne-Solunum çabasına bağlı uyanma reaksiyonu (respiratory effort related arousal: RERA)) süreleri,
e) Bunların yatış pozisyonu ve uyku evrelerine göre dağılımı,
bilgilerinin yer alması gerekmektedir.
(5) Sağlık kurulu raporu ekinde polisomnografi ve titrasyon tetkikine ait raporlar yer almalıdır.
(6) Sağlık kurulu raporunda tanı ve tedavi, tedavi basıncı ile hastanın kullanacağı NİMV cihazının türü ve birlikte kullanılacak aksesuarlar yer almalıdır.
(7) NİMV cihazı kullanımı sırasında oksijen saturasyonu 88’in üzerine çıkarılamadığının sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşuluyla NİMV tedavisine ek olarak verilen kronik oksijen tedavisine yönelik cihaz bedelleri Kurumca karşılanır.
 
(2)BPAP S cihazı için kronik solunum yetmezliğinde SUT "3.3.6.A-2" maddesinde yer alan genel hükümlere ilaveten;
a) Restriktif akciğer hastalıklarında;  
1- PaCO2 ≥ 45 mmHg veya
2- En az 2 lt /dk akım hızında nazal O2 desteği altında O2 saturasyonunun 5 dk süreyle kesintisiz  ≤ 88 veya
3- İlerleyici nöromüsküler hastalıklar için maksimal inspratuar basınç (MİP)≤ 60 cm H2O veya FVC  ≤  50, olarak saptanması ve bunlara ilişkin kanıtlayıcı belgelerin (solunum fonksiyon testi, arteriyel kan gazı ölçümü) sağlık kurulu raporu ekinde yer alması koşuluyla BPAP-S cihazı bedelleri Kurumca karşılanır. 
b) Obstriktif akciğer hastalıkları: Uygun bronkodilatatör ve O2 tedavisine rağmen;  
1- PaCO2≥55 mmhg veya
2- PaCO2 50 ve 54 mmHg arasında ise en az 2 lt/dk akım hızında nazal O2 desteği altında noktürnal O2 saturasyonunun 5 dk süreyle kesintisiz  ≤  88 veya
3- PaCO2  50 ve 54 mmHg arasında olup, bir yılda ikiden fazla hiperkapnik atak nedeniyle hastaneye yatırılan, kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan hastalarda; bu durumların sağlık kurulu raporunda belirtilmesi ve bunlara ilişkin kanıtlayıcı belgelerin (solunum fonksiyon testi, arteriyel kan gazı ölçümü) sağlık kurulu raporu ekinde yer alması koşuluyla BPAP-S cihazı bedelleri Kurumca karşılanır. (hasta solunum fonksiyon testi yapamıyorsa bu durum sağlık kurulu raporunda açıkça belirtilmelidir.)

İletişim

Telefon444 91 63
GSM+90 532 685 43 31
Faks+90 266 244 16 96
E-Mail5kmedikal@gmail.com
AdresAtatürk Mah Turgut Reis Cd No:28 Karesi / BALIKESİR

2023 © Copyright www.medikalim.net - Tüm hakları saklıdır. Hiçbir bilgi izin almaksızın kopyalanamaz ve herhangibir yerde kullanılamaz